Úvod

Informace ohledně přechodu ze starých na nové akreditace

Přechod ze starých akreditací na nové akreditace je součástí modernizace vzdělávání na FRRMS. Tato změna je umožněna díky tomu, že fakulta získala v tomto a loňském roce od Národního akreditačního úřadu pro VŠ nové akreditaci na všechny své dosavadní studijní programy. Všechny oficiální informace o přechodu na nové akreditace se dozvíte buď na této webové stránce, na studijním oddělení či od proděkana Ondřeje Mocka.

Harmonogram převodu

Průběh změny akreditací

Přechod na nové akreditace se netýká studentů, kteří ukončí své studium v letním semestru 2019/2020 nebo těch, kteří nastoupí do zimního semestru 2020/2021. Přechod ze starých na nové akreditace je koncipován tak, aby co nejméně zatížil studenty. Rozpis jednotlivých kroků najdete níže v harmonogramu. Pro přestup je potřeba vyjádření Vašeho souhlasu v UIS/Testy a zkoušení. Statut studenta Vám zůstává nezměněn po celou dobu, převod není nijak zpoplatněn. Odpovědi na často kladené otázky naleznete pod harmonogramem. V případě, že byste ani tam nenalezli odpovědi na vše, co potřebujete, můžete využít kontaktního centra.

ČERVEN/ČERVENEC

1. června 2020

Sdělení o zániku akreditace

Poštou Vám budou zaslány informace o zániku současných studijních akreditací.
Pro pokračování v novém studijním programu je do 10. července 2020 třeba vyjádřit Váš souhlas v UIS/Testy a zkoušení. Bez tohoto souhlasu nebude možné realizovat převod Vašeho studia. Stejně tak nebude možné realizovat převod, pokud se vyjádříte negativně. V případě nevyjádření souhlasu bude Vaše studium ukončeno k 31. 8. 2020 bez nároku pokračovat.

11. července 2020

Rozhodnutí o pokračování ve studiu

Před oficiálním koncem akreditace Vám přijde rozhodnutí o převodu Vašeho studia do nových akreditací.

SRPEN/ZÁŘÍ

31. srpna 2020

Zánik staré akreditace

Tento den skončí studium Vaše studium v rámci staré akreditace.

1. září 2020

Převod studentů do nových akreditací

Tento den začne Vaše nové studium v rámci nové akreditace.

první polovina září

Rozhodnutí o uznání předmětů

V první polovinězáří Vám budou uznány automaticky předměty ze staré akreditace do nové.

STUDIUM V NOVÝCH PROGRAMECH
FAQ

Odpovědi na vaše nejčastejší dotazy.

Musím něco dělat, pokud chci pokračovat ve studiu i v nových akreditacích?
Ano je potřeba vyjádřit souhlas s převodem stuida do nových akreditací v UIS/Testy a zkoušení.
Studium v rámci starých akreditací od zimního semestru 2020/2021 již nebude možné, staré studijní programy zaniknou. Odmítnutí převodu do nových akreditací bude znamenat ukončení studia bez možnosti ho na FRRMS dostudovat.
Při převodu do nových akreditací se studentům převedou všechny vystudované předměty včetně kreditů. Nevzniknout žádné nové povinnosti, může se však mírně proměnit skladba předmětů, které studenti budou v dalších semestrech studovat.
Ano změní, nicméně studenti si všechny odstudované předměty přenesou do nových akreditací sebou. Studentům budou uznány všechny kredity, stejné či podobné předměty budou uznané za jejich obdoby v nových akreditacích, zaniklé předměty budou převedeny do skupiny povinně volitelných předmětů.
Převod z tohoto pohledu neznamená vůbec nic. Studium se bude brát jako pokračující a ukončené studium ve starých akreditacích se nebude počítat jako neúspěšně ukončené. Pravidla pro vyměření poplatků se tímto nijak nemění.
Převod z tohoto pohledu neznamená vůbec nic. Studium se bude brát jako pokračující a ukončené studium ve starých akreditacích se nebude počítat jako neúspěšně ukončené. Studentům, kteří by měli nárok na stipendium ve starých akreditacích, bude tento nárok pokračovat i v nových akreditacích.
Ne, tento převod není nijak zpoplatněn.
Ano, na statutu studenta se nic tímto převodem nemění.
V rámci studia již nic, studentům zůstane splněný celý studijní plán. Zároveň studentům zůstává i zadání závěrečné práce, a tak mohou pokračovat v psaní své závěrečné práce. V nových akreditacích se však změní předměty státní závěrečné zkoušky, nicméně jde ve velké míře spíše o přeskupení otázek než o celkovou obměnu otázek SZZ.
Otázky budou jiné, nicméně budou vycházet z velké většiny ze stejných předmětů jako otázky v přechozích letech.
Kontakt

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se v Kontaktním Centru.

Pro zadání vašeho dotazu slouží kontaktní centrum (KC). Najdete ho v UIS v portále studenta, formulář s názvem "Problém při přechodu na nové akreditace (FRRMS)".